Iedere organisatie is wettelijk verplicht om veiligheid van haar personeel en bezoekers te waarborgen. Het ontwikkelen, waarborgen en begeleiden van een alarm- of bedrijfshulpverleningsplan (BHV), is bij ons in goede handen.

Facetten voor deze aanpak:

  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Schrijven bedrijfsnoodplan
  • Maken van noodplattegronden volgens NEN- normen
  • Leveren van de benodigde hulpmiddelen (brandblussers, verbandtrommels, communicatiemiddelen)
  • Co√∂rdineren en vervaardigen van eventuele aanpassingen aan het gebouw (noodverlichting, brandcompartimentering, brandmeldcentrale)
  • Organiseren van ontruimingsoefeningen.
  • Aanpassen BHV-plan indien knelpunten gesignaleerd zijn uit eerdere ontruimingsoefeningen.

Een ontruimingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het plaatsen van zichtbare maatregelen, zoals noodverlichting, instructiebordjes en aanduidingen voor vluchtroutes;
  2. Een naslagwerk van taken en verantwoordelijkheden, bedrijfsvoorschriften, instructies en de BHV organisatie;
  3. Ontruimingsplattegronden met aanduidingen van de vluchtroutes en (nood)uitgangen, van EHBO-posten, de plaats van blustoestellen en verzamelplaatsen.

Het ontruimingsplan

Het ontruimingsplan zal voor uw organisatie op maat worden geschreven, waarbij wij gebruik maken van de NTA-8112 leidraad. Na het gereedkomen laten wij het ontruimingsplan door de brandweer keuren. Uiteraard kunnen wij alleen een goed ontruimingsplan maken als vooraf een grondige inventarisatie van uw organisatie heeft plaatsgevonden. Een offerte van een bedrijfsnoodplan is gratis.

Het bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is het alarmplan voor de organisatie en is om die reden veel uitgebreider dan het ontruimingsplan. In dit bedrijfsnoodplan (of alarmplan), staan de vaste procedures omschreven bij optredende calamiteiten zoals brand, ongeval of bommelding, maar ook de alarmopvolging de communicatie en de hiervoor noodzakelijke platte gronden.

Voor het maken van een goed bedrijfsnoodplan, moet aan de hand van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een grondige inventarisatie van het bedrijf gemaakt worden. Op deze manier kunnen in overleg verbeteringen aangebracht worden, zodat er op een veilige en gezonde manier kan worden gewerkt. Het maken van een offerte voor het maken van een bedrijfsnoodplan is gratis.

Het BHV-plan moet ieder jaar worden herhaald en gecontroleerd op afwijkingen ten opzichte van de acute situatie.

WFS-Facility voorziet in deze service door controle uitvoeringen en de benodigde wijzigingen aan te brengen.