De gebouwen van uw organisatie zijn permanent onderhevig aan slijtage door gebruik, weersinvloeden en veroudering.
Bij het opstellen van een onderhoudsplan, kan een keuze gemaakt worden welk preventief en welk onderhoud correctief kan worden uitgevoerd.

Een juiste balance tussen beide onderhoudsmethodieken leidt in de praktijk tot mogelijke kostenverlagingen. Doelmatig onderhoud verhoogt de positieve uitstraling van uw huisvesting en of pand.

Kleine bouwtechnische of elektrische werkzaamheden alsmede onderhoud van groenvoorzieningen, paden, perken en/of bebossing kunnen door WFS-Facility worden uitgevoerd.

Het leveren en preventief onderhoud van hekwerken, industrie- en branddeuren, met de hiervoor noodzakelijke en wettelijke voorgeschreven keuringen, kunnen eveneens door ons worden verzorgd. Indien u niet de beschikking heeft over een eigen technische- of storingsdienst, dan is de facilitering van deze diensten met WFS-Facility bespreekbaar.

WFS-Facility hanteert een intergrale benadering die voorziet in advies en beheer.

Contractbeheer

Het inkoop proces van facilitaire diensten kan als een complexe materie ervaren worden.
Tijdens de contractperiode worden eisen gesteld aan producten en diensten zoals deze financieel en functioneel werden overeengekomen.
WFS-Facility heeft de expertise om voor u helderheid en objectiviteit te bewerkstelligen.