Heeft uw organisatie door ziekte, vakantie of door toegenomen drukte tijdelijk een facilitair medewerker of manager nodig? Neem dan contact op met WFS-Facility om samen te zoeken naar een praktische oplossing.

Voor organisaties zonder eigen facilitaire dienst kunnen wij het beheer van de facilitaire dienstverlening geheel of gedeeltelijk overnemen.WFS-Faclility is een geschikte partner bij het ondersteunen c.q. het oplossen van uw vraagstukken die betrekking hebben op facilitaire diensten, door het analyseren en leveren van maatwerk.

Wij weten ons hierbij gesteund door kennis en een jarenlange ervaring in facilitaire dienstverlening.WFS-Facility beschikt over een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde bedrijven en specialisten ter completering van de eigen mogelijkheden.

Complexe vraagstukken kunnen opgedeeld worden in overzichtelijke en uitvoerbare onderdelen.

Advisering voorbeelden:

  • Analyse advies contractbeheer
  • Herinrichting van facilitaire afdeling
  • Inzichtelijk maken facilitaire kosten
  • Controle naleving bestaande contracten door research