WFS-Facility draagt de verantwoordelijkheid voor het managen van een schone en representatieve werkomgeving. WFS-Faclity is geregistreerd als VSR-inspecteur volgens Stichting Schoonmaak Kwaliteit. Ook op diverse andere terreinen is WFS-Facility gecertificeerd.

In een schone werkomgeving voelen de gebruikers zich prettiger en bent u in staat uw relaties representatief te ontvangen.

WFS-Facility heeft diverse disciplines bestaande uit:

 • reguliere schoonmaak
 • specialistische schoonmaak
 • het conditioneren van vloeren, garagedeuren, rolluiken en kozijnen (aluminium, kunststof)
 • glasbewassing
 • gevelreiniging
 • dieptereiniging sanitair

Het resultaat na bewerking van het nieuwe preventieve reinigingsmiddel t.b.v. conditioneren gevels.

Door toepassing van een nieuw product volstaat de preventieve werking voor ruim één jaar. De kans op herbevuiling is nihil en product geeft een glanzend effect.

De doelstelling van WFS-Facility is het hele schoonmaakproces te monitoren, de intensiviteit hierop af te stemmen en een kostenverlaging te realiseren op het gewenste kwaliteitsniveau van de opdrachtgevers.

Deze werkzijze bestaat uit de volgende zes fases:

 1. voortraject (interview -huidige situatie)
 2. inventariseren locaties
 3. rapportage per locatie
 4. programma van eisen opstellen
 5. selecteren leveranciers
 6. schrijven van een adviesnota

WFS-Facility ontlast u met dit soort vraagstukken en is bekend met de aanbieders en vertalen uw bevindingen in een advies en selectie die volledig aan uw wensen voldoet.

Blijkt bij evaluatie dat de gestelde eisen onvoldoende gehaald of niet meer acceptabel zijn, dan zorgen wij voor de noodzakelijke aanpassingen.

WFS-Facility hanteert twee mogelijkheden om controle te meten:

 1. DKS ( Dagelijkse Controle Systeem)Dit systeem richt zich op de beheersing van het schoonmaakproces.Bij de uitvoering van deze visuele controle wordt de interieurmedewerker tijdig betrokken nadat de schoonmaak die dag heeft plaatsgevonden.
 2. VSR-KMS (Kwaliteit Meet Systeem)Door periodiek metingen te verrichten kan worden vastgesteld of de afgesproken kwaliteit ook werkelijk door het schoonmaakbedrijf wordt geleverd.

Binnen de VSR-KMS zijn twee meetsystematieken ontwikkeld:

 1. inspanningsgerichte controle:Bijvoorbeeld: neem elke dag bureaus met een natte doek af.
 2. Resultaatgerichte controle:Bijvoorbeeld: rondom deurknoppen moeten dagelijks vrij zijn van vingertasten.