Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten en mededelingen, adviezen en overige overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van WFS-Facility van toepassing, gedeponeerd bij de K.v.K. te Roermond onder vermelding van dossiernummer 14108622.

Een exemplaar hiervan wordt u op aanvraag graag verstrekt.